Riešiteľský kolektív

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave

Publikačná činnosť
MUDr. Martina Čulenová, PhD.

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave

Publikačná činnosť
Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.

Ústav patologickej anatómie LF UK v Bratislave

Publikačná činnosť
Doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave

Publikačná činnosť
Mgr. Lucia Donárová

Ústav patologickej anatómie LF UK v Bratislave

Publikačná činnosť
Mgr. František Ďuriš, PhD.

Laboratórium genomiky a bioinformatiky Vedeckého parku UK

Publikačná činnosť
Mgr. Juraj Gazdarica

Laboratórium genomiky a bioinformatiky Vedeckého parku UK

Publikačná činnosť
Doc. Ing. Helena Gbelcová, Ph.D.

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave

Publikačná činnosť
MUDr. Štefan Harsanyi, PhD.

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave

Publikačná činnosť
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Publikačná činnosť
MUDr. Katarína Letkovská, PhD.

Ústav patologickej anatómie LF UK v Bratislave

Publikačná činnosť
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Publikačná činnosť
Mgr. Petra Priščáková, PhD.

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave

Publikačná činnosť
Prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave

Publikačná činnosť
RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Laboratórium genomiky a bioinformatiky Vedeckého parku UK

Publikačná činnosť
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov

Publikačná činnosť
MZSR

Grant finančne podporený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky MZSR 2018/40-LFUK-14

Podporovaná oblasť zo schváleného zoznamu na rok 2018: Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny – 1. Včasná, rýchla a validná diagnostika - Produkty pre identifikáciu nových biomarkerov chorôb